Aceton

Surowiec: Aceton Nazwa Chemiczna: Propanon Synonimy: Aceton, Keton Dimetylowy Wzór chemiczny: C3H6O nr CAS: 67-64-1 Właściwości: bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, łatwopalna. Dobrze rozpuszczalna w wodzie i rozcieńczalnikach organicznych. Zastosowanie: Posiada szerokie zastosowanie jako rozcieńczalnik w przemyśle farb i lakierów, kosmetyce, meblarstwie, motoryzacji.

Read More