Etoksypropanol (EP)

Surowiec: Etoksypropanol (EP)

Nazwa chemiczna: 1-etoksypropan-2-ol

Synonimy: Etoksypropanol, 1-etoksy-2-propanol

Wzór chemiczny: C5H12O2

nr CAS: 1569-02-4

Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Dobrze rozpuszczalna w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych.

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie w farbach drukarskich  jako opóźniacz schnięcia, w produkcji żywic, w klejach kauczukowych. Jest również wykorzystywany jako półprodukt w syntezach organicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *