Metoksypropanol (PM)

Surowiec: Metoksypropanol (PM)

Nazwa chemiczna: 1-metoksypropan-2-ol

Synonimy: Metoksypropanol, 1-metoksy-2-propanol

Wzór chemiczny: C4H10O2

nr CAS: 107-98-2

Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Dobrze rozpuszczalna w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych.

Zastosowanie: Znajduje zastosowanie w farbach drukarskich  jako opóźniacz schnięcia, w produkcji żywic, w klejach kauczukowych. Jest również  wykorzystywany jako półprodukt w syntezach organicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *